Janteloven

_________________________________________________________________

 

Du skal ikke tro at du er noe.

Du skal ikke tro at du er like meget som oss.

Du skal ikke tro at du er klokere enn oss.

Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.

Du skal ikke tro du vet mere enn oss.

Du skal ikke tro du er mere enn oss.

Du skal ikke tro du at du duger til noe.

Du skal ikke le av oss.

Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.

Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

AntiJanteloven >>

_____________________________________
• Janteloven.no © 2010 - 2012 •